Moción contra o peche do Centro de Saúde de Gondomar en horario de tarde durante o verán

centro saúde de Gondomar

Diante do anuncio do SERGAS de pechar o Centro de Saúde de Gondomar polas tardes durante o verán, decidimos presentar unha moción no Pleno municipal no sentido de amosar o noso rexeitamento contra esta medida e solicitar a restitución do servizo de atención médica no horario de tarde co horario e co persoal que cómpre. […]

Le mais Moción contra o peche do Centro de Saúde de Gondomar en horario de tarde durante o verán
Xuño 11, 2018

Etiquetas: ,

Peche da escola de educación infantil de Moreira-Mañufe (moción)

SR. ALCALDE -PRESIDENTE DO CONCELLO DE GONDOMAR. Antonio Araújo Quintas, veciño de Gondomar con domicilio na Avda. do Conde n“21, e DI n°36.032.724G, na súa condición de concelleiro membro do grupo municipal de Manifesto Miñor, presenta ao Pleno para o seu debate e, aprobación se procede, a seguinte MOCION URXENCIA : PECHE DA ESCOLA DE […]

Le mais Peche da escola de educación infantil de Moreira-Mañufe (moción)
Abril 5, 2016

Etiquetas: ,