Datos concelleirxs

José Antonio Araújo Quintas

Concelleiro de Urbanismo, Patrimonio, Dereito á Vivenda e Medio Ambiente (2015-2018). Agora, concelleiro na oposición.

arauxoquintas@gmail.com

Rocío Cambra Castro

Concelleira do Departamento de Benestar Social e Sanidade (2015-2018). Agora, concelleira na oposición.

rocio@concellodegondomar.com

Concelleiro participacion ciudadá e transparencia

Xosé Antón Arauxo Rodríguez

Ex-Concelleiro Manifesto Miñor na área de Participacion Ciudadá e Transparencia, Comercio e Emprego (2016-2018).