Peche da escola de educación infantil de Moreira-Mañufe (moción)

SR. ALCALDE -PRESIDENTE DO CONCELLO DE GONDOMAR. Antonio Araújo Quintas, veciño de Gondomar con domicilio na Avda. do Conde n“21, e DI n°36.032.724G, na súa condición de concelleiro membro do grupo municipal de Manifesto Miñor, presenta ao Pleno para o seu debate e, aprobación se procede, a seguinte MOCION URXENCIA : PECHE DA ESCOLA DE […]

Le mais Peche da escola de educación infantil de Moreira-Mañufe (moción)
Abril 5, 2016

Etiquetas: ,