MOCIÓN DE APOIO AO POBO SAHARAUÍ NO 40º ANIVERSARIO DA PROCLAMACIÓN DA RASD

SR. ALCALDE-­‐‑PRESIDENTE DO CONCELLO DE GONDOMAR. Antonio Araújo Quintas, veciño de Gondomar con domicilio na Avda. do Conde nº21 e DI nº 36.032.724-­‐‑G, concelleiro pertencente ao grupo municipal de Manifesto Miñor da Corporación Municipal de Gondomar presenta para o seu debate e aprobación, se procede, a seguinte MOCIÓN:   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O pasado 27 […]

Le mais MOCIÓN DE APOIO AO POBO SAHARAUÍ NO 40º ANIVERSARIO DA PROCLAMACIÓN DA RASD
Febreiro 27, 2016

Etiquetas: ,