ESTATUTOS

CAPÍTULO PRIMEIRO. DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO. Art. 1: Denominación. Ao abeiro dos artigos 6º da Constitución española e 2 da Lei Orgánica 6/2002, de 27 de xuño, de Partidos Políticos, constitúese o partido político denominado MANIFESTO MIÑOR, cuxas siglas son M.M., e sendo o símbolo do partido un debuxo en diferentes tonalidades de verdes e marróns, […]

Le mais ESTATUTOS
Xaneiro 12, 2015

Etiquetas: ,