Manifesto Miñor recorre a Valedora do Pobo para coñecer o expediente das cámaras de seguridade do Concello

Casa do Concello

Onde está o expediente? E o expediente das vodas? Hai máis dun ano que Manifesto Miñor solicitou o expediente no que se ampara a colocación das cámaras no centro neural de Gondomar. Incumprindo a súa obriga legal Paco Ferreira nin entregou a documentación, nin sequera contestou. A nosa necesaria seguridade require de legalidade e confidencialidade. Temos dereito a saber cal foi o proxecto? Quen administra as cámaras? Quen ten acceso á elas? Si están sempre activas? Qué concelleirxs teñen acceso á revisión das imaxes? Canto custaron?

Por normativa administrativa, non se pode facer nada nunha administración sen que quede constancia da súa autorización e contratación. Coñecendo a forma de actuar habitual de Paco Ferreira, moito nos tememos que se pasase a lei polo forro outra vez e que non exista expediente algún que ampare a colocación das cámaras. Como hai cousa
dun mes volvimos a solicitar o expediente, e caducaron (outra vez) os prazos que obrigaban suministrarnos a documetación, non non quedou máis remedio que volver solicitar amparo da Valedora do Pobo para que requira ao concello a dar o correspondente expediente. Tampouco se nos ten suministrado o expediente no que constan as vodas que celebra o alcalde de Gondomar, e polas que cobra dietas. Non foi un mandato propicio para transparencia na vila condal de Gondomar.

15 de maio de 2019

Xosé Antón Araúxo

Concelleiro de Manifesto Miñor

Maio 19, 2019