Aviso Legal

Identificación e contacto do propietario da web

minhor.gal (en diante a Web) é propiedade de Manifesto Miñor (en diante o Titular) con domicilio en Avda. Do Conde 21, Gondomar 36380, Pontevedra, e correo electrónico manifesto@minhor.gal.

Ámbito de aplicación

A navegación polo sitio Web do Titular implica asumir a condición de usuario e a aceptación absoluta do manifestado neste Aviso Legal.

Propiedade intelectual e Industrial

Os contidos da Web, por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial, baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Non comercial 4.0 Internacional.

Vostede é libre de:

 • Compartir – copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato.
 • Adaptar – remesturar, transformar e recrear sobre o material.

O licenciado non pode revogar estas liberdades mentres vostede compra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

Sen restricións adicionais – Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas

 • Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.
 • Non se ofrece garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais).

Normas comúns de uso da Web

O usuario comprométese a facer un uso da Web de acordo ás seguintes normas:

 • Non publicará comunicacións comerciais a través do sitio Web.
 • Non recompilará contido ou información doutros usuarios.
 • Non cargará virus nin código malintencionado de ningún tipo.
 • Non solicitará información de inicio de sesión nin accederá a unha conta pertencente a outro usuario.
 • Non molestará, intimidará nin acosará a ningún usuario.
 • Non realizará actos ilícitos, enganosos, malintencionados ou discriminatorios no sitio Web, de acordo a estas condicións e ao ordenamento xurídico español.
 • Non fará nada que poida poñer en perigro a seguridade da súa conta, especialmente respecto do seu contrasinal. De feito, comunicará calquera incidencia relacionada co seu contrasinal, conta, vulneración da confidencialidade dos seus datos, perigro ou ameaza detectada na seguridade dos seus datos.

O Titular poderá eliminar calquera contido ou suspender o servizo se segundo o seu propio criterio, incumpre calquera das normas e obrigacións descritas neste Aviso Legal.

Para calquera consulta ou aclaración sobre estas normas comunitarias en particular ou estas condicións en particular, pode contactarnos vía correo electrónico.

Ligazóns e limitación de responsabilidade

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relación entre o Titular e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao Titular. En todo caso, deberá abstenerse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o Titular, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

O Titular non se responsabiliza do uso que cada usuario déalle aos materiais postos a disposición neste sitio Web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. O contido da Web é de carácter xeral e meramente informativo.

O Titular non asumirá responsabilidade polo contido ou funcionamento de webs de terceiros aos que o usuario poida acceder mediante calquera tipo de ligazón.

O Titular declina calquera responsabilidade, ata onde permita o ordenamento xurídico, polos danos e perxuízos derivados da presenza de virus, das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade, á honra, á intimidade ou sobre publicidade ilícita.

Se algún usuario ou terceiro considera que na Web está a cometerse algo ilícito de calquera tipo debe remitir unha comunicación ao Titular á dirección de correo electrónico que aparece nos nosos datos identificativos. Deberá identificarse debidamente especificando os feitos que denuncia.

Privacidade

Se na Web solicitase datos persoais, o Titular será responsable dos mesmos e trataraos con absoluta confidencialidade e seguridade. Poderá atopar máis información sobre nosa política de privacidade e política de cookies nas páxinas específicas de información sobre esta cuestión.

Lexislación aplicable, solución de cuestións controvertidas e foro competente

O uso da Web rexerase pola lexislación española.

Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da Web, será sometida á xurisdición non exclusiva dos Xulgados e Tribunais do municipio onde radica o domicilio social do Titular, salvo que a normativa en vigor ou o código de conduta estableza foro distinto.