PXOM de Gondomar

Exponse ao público por un período de DOUS MESES, a partires do 6 de setembro, o BORRADOR do PXOM do Concello de Gondomar. Aos efectos de lle facer as suxestións que a veciñanza, os colectivos veciñais e sociais, os grupos políticos, etc., estimen pertinentes.

DOUS MESES, a partires do 6 de setembro do 2016

Setembro 1, 2016

Etiquetas: ,