Modelo de reclamación contra os cortes de subministración de enerxía eléctrica

Co asesoramento de ACOUGA (Asociación de cosumidores e usuarios de  Galicia) elaboramos esta folla de reclamación contra as compañías eléctricas polos cortes de subministración do servizo da luz en varias parroquias de Gondomar. A reclamación debe ser entregada no Instituto de Consumo de Galicia (pódese entregar no rexistro do Concello de Gondomar, dende onde se remite ao IGC). Unha vez rexistrada no concello, hai que mandar unha copia a Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), ben a través da súa sede electrónica (https://sede.cnmc.gob.es/), ben a través de correo postal no Rexistro presencial dirixido a calquera das súas sedes:

 • Sede Alcalá
  Alcalá 47 (28014 Madrid)
  Telf: 91.432.9600
 • Sede Barquillo
  Barquillo 5 (28004 Madrid)
  Telf: 91.432.9600
 • Sede Bolivia
  Bolivia 56 (08018 Barcelona)
  Telf: 93.603.6200
Decembro 30, 2020