As obras de conservaci贸n de Casa Peralba e a futura rehabilitaci贸n, en perigo por causa do arboricidio ordenado polo Alcalde

Logo de adquirir o inmoble no centro da vila, don Paco Ferreira eliminou 谩rbores de interese sen ning煤n tipo de autorizaci贸n previa ou de estudio t茅cnico.

No seu d铆a, dende Manifesto Mi帽or denunciamos publicamente a corta indiscriminada do pequeno arboreto existente en Casa Peralba: camelios de cen anos, laranxeiras, un cedro, rododendros, etc. Daquela, a reacci贸n visceral do Alcalde foi ordenar 谩 Pol铆cia Local que arrincara os cartaces que denunciaban semellante tropel铆a.

Pois ben, as arbitrariedades de don Paco Ferreira, unha vez m谩is, te帽en consecuencias. Mesmo poidera ser que debido a esa maneira prepotente de actuar que el ten, saltando porriba dos procedementos e das normas establecidas por lei que o resto de cidad谩ns e instituci贸ns temos que cumprir, a rehabilitaci贸n integral de 鈥淐asa Peralba鈥 non se poida levar a cabo tendo un inmoble propiedade municipal sen poder usar non se sabe por canto tempo.聽

脕s conclusi贸ns do requirimento de Patrimonio da Xunta de Galicia son clara ao respecto; m谩is ainda, o devandito requirimento foi realizado a primeiros do mes de xullo pasado e, a d铆a de hoxe, non foi contestado, que n贸s saibamos, simplemente porque non se pode xustificar a tala de 谩rbores ordenanda polo Sr. Ferreira.

Lamentablemente pouco m谩is podemos facer que a denuncia p煤blica e agaradar que non se repita un caso coma este. Cortar 谩rbores nos centros urbanos 茅 un 鈥渓uxo鈥 que a humanidade non se pode permitir, iso deber铆ao saber o Sr Alcalde e o concelleiro que leva a 谩rea co pretencioso nome de 鈥淐oncellar铆a de Medio Ambiente e Transici贸n Ecol贸xica鈥. Moito ru铆do e poucas noces.

Vela铆 un estracto do requirimento de Patrimonio:

Consideraci贸ns e conclusi贸ns

C贸mpre requirir que se completen e detallen as actuaci贸ns seguindo o contido requirido para o proxecto de intervenci贸n que a LPC establece para as actuaci贸ns sobre inmobles catalogados ou declarados de interese cultural. A铆nda cando se proxecten actuaci贸ns parciais, o proxecto debe inclu铆r planos de estado actual da finca e das edificaci贸ns, da principal e dos resto das edificaci贸ns, plantas, alzados e secci贸ns necesarios para definir as actuaci贸ns que se pretende realizar a a relaci贸n dos elementos construtivos sobre os que se proxecta intervir co resto dos elementos e partes dos inmobles.

As actuaci贸ns sobre a parcela deben documentar e xustificar a talla de 谩rbores realizada e concretar sobre un plano da parcela os muros e pavimentos sobre os que se proxecta actuar incorporando planos de planta e alzado destes elementos con detalle dos tramos sobre os que se vai actuar, incorporando datos das pezas e elementos que se van empregar na restauraci贸n que segundo a Memoria remitida se conservan. Achegarase igualmente un plano de alzado do peche da parcela co detalle da placa que se vai instalar, a s煤a localizaci贸n, dimensi贸ns e contido.

En Gondomar, a 14 de setembro de 2022.

Asdo. Antonio Ara煤jo Quintas. Portavoz Municipal de Manifesto Mi帽or.

Setembro 27, 2022

Etiquetas: , ,